METRIS WINE

Centar vinske kulture, Udruženje vinara Šumadije i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja realizovali su Projekat Mehanizmi za podršku uvođenja inovacija u proizvodnju i pristup tržištu proizvođača vina Šumadijskog vinskog rejona - METRIS wine.

Projekat je realizovan u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016. godini, koji se odnosi na aktivnosti u okviru Кomponente 1 iz Javnog poziva Razvojne agencije Srbije:
• Razvoj zajedničkog proizvoda i/ili razvoj tehnoloških procesa i/ili nabavka zajedničke opreme i/ili infrastrukturno opremanje zajedničkih pogona i opciono: uspostavljanje novih mehanizama saradnje između MMSP koji doprinose povećanju konkurentnosti
• Кreiranje lanaca vrednosti u cilju povećanja stepena finalizacije proizvoda sa pretežnim udelom domaće sirovine

Projekat je započeo sa realizacijom 18. jula 2016.godine, a sredstva za realizaciju je odobrila Razvojna agencija Srbije u vidu sufinansiranja u visini do 50% opravdanih troškova projekta.
Opšti cilj projekta bio je doprinos razvoju privrede na teritoriji Centralne Srbije kroz razvoj mehanizama za podršku preduzetništvu i uvođenje inovacija u proizvodnju i pristup tržištu.

Specifični ciljevi projekta su:
• Razvoj novih poslovnih usluga u oblasti vinarstva i vinogradarstva na teritoriji Šumadijskog rejona zasnovanim na realnim potrebama mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u sektoru
• Razvoj Udruženja proizvođača vina, sa posebnim akcentom na razvoj zajedničkog proizvoda
• Razvoj poslovnih kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje u okviru logističkog lanca proizvođača vina na teritoriji Šumadijskog rejona
• Stimulisanje poslovnog udruživanja na teritoriji Šumadije i kreiranja lanaca vrednosti u cilju povećanja stepena finalizacije proizvoda

Realizacijom projekta postignuti su sledeći rezultati:
• Podignut nivo rada Udruženja vinara Šumadije kroz razvoj novih usluga zasnovanih na realnim potrebama i profesionalnizaciji rada poslovnog udruženja
• Unapređen tehnološki proces i nabavljena zajednička oprema u cilju uvođenja zajedničke funkcije kontrole kvaliteta finalnih proizvoda
• Uveden inovativni pristup tržištu kroz razvoj novog zajedničkog proizvoda
• Podignut nivo vidljivosti rada Udruženja vinara Šumadije, njegovih članica i promovisan proizvodni asortiman sa geografskim poreklom Šumadijskog vinskog rejona

Кroz definisane ciljeve, aktivnosti i operativni plan ostvaren je:
• Viši nivo efikasnosti rada u sektoru
• Unapređenje tehnološkog procesa • Uvođenje zajedničke funkcije kontrole kvaliteta finalnih proizvoda
• Inovativni pristup tržištu u cilju plasiranja novog zajedničkog proizvoda
• Povećanje nivoa vidljivosti rada Udruženja vinara Šumadija, sektora i regiona u celosti

Realizacijom Projekta su takođe stvoreni uslovi i za buduće zajedničke aktivnosti, a koje će doprineti daljoj međusektorkoj i regionalnoj integraciji, uz uključivanje bitnih aktera i institucija za podršku u daljem razvoju.