Organizaciona struktura

Kako bi obezbedili efikasno funkcionisanje organizacije, wIneQ ima jasno utvrđenu organizacionu strukturu kojom su precizno utvrđene uloge i obaveze članova i upravljačkih funkcija organizacije.

Organizacionu shemu možete pogledati i preuzeti ovde