Vino kao prirodan proizvod

Prirodan proizvod - Vekovi strasti, mnoštvo sorti

Vino je prirodan poljoprivredni proizvod priznat zakonom i normama Evropske Unije i definisan u propisima EU kao "proizvod dobijen isključivo potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa bez obzira na to da li je to grožđe presovano ili ne". Proces proizvodnje vina je strogo regulisan, od vinograda do krajnjeg potrošača. U Evropskoj Uniji je ta regulativa uspostavljena od strane Zajedničke tržišne organizacije (CMO) u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Ona postavlja sveobuhvatne i specifične standarde koji pokrivaju samu proizvodnju vina u smislu tehnološkog procesa, ali i kriterijume koji se odnose na zemljište, sadni materijal, geografsko poreklo, deklaracije...

Tehnologija vina je i umetnost i nauka, a različiti klimatski uslovi i vrste zemljišta utiču različito na jednu istu sortu grožđa kako bi krajnji proizvod imao potpuno drugačije karakteristike. Mnogi različiti stilovi vina pojavili su se kao posledica različitih metoda u vinogradarstvu, iako nekolicina vinara deli istu i samo jednu "ispravnu" metodu tehnologije proizvodnje vina. Svako vino je jedinstveno. Zemljište, vremenski uslovi, geologija, sortnost i stil vinske tehnologije, sve su presudni faktori koji još uvek različito daju svakom vinu njegov jedinstven karakter.

Vinski regioni u Evropi proizvode beskrajan niz različitih vrhunskih vina. Dok vino ostaje prirodan proizvod, tehnološke inovacije su obezbedile bolju higijenu i kontrolu proizvodnog procesa, doprinoseći tako proizvodnji vina koja odgovaraju širokom spektru savremenih potrošača. U stvari, ukupna potrošnja vina u Evropi je opala, što je posledica povećane svesti o vinskoj kulturi i sve većom potrebom savremenog potrošača za višim stepenom kvalitetna vina.