IMPULSE WINE

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa partnerima Gradom Кragujevcem, Opštinom Topola, Udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija i Centrom vinske kulture – Wine Q implementirali su u toku 2018. i 2019. godine projekat „Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wineˮ.

Projekat finasira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju - SDC kroz RRDS program podrške ruralnom i regionalnom razvoju u republici Srbiji, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions.
Opšti cilj projekta jeste doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona kroz obezbeđivanje podrške sektoru vinske proizvodnje. Specifični ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti proizvođača vina šumadijskog vinskog rejona kroz izgradnju tehničkih i ljudskih kapaciteta i institucionalnu podršku
Poboljšanje vidljivosti i plasmana tipičnih vina iz regiona kroz promotivne i marketinške aktivnosti i podizanje svesti potrošača i distributera vina

 

Glavni ekonomski uticaj projekta ogleda se u jačanju kapaciteta proizvođača vina radi postizanja bolje konkurentnosti, a time i boljeg plasiranja regionalnog vina na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Povećanje efekata kroz turistički sektor, podrazumeva poboljšanje turističke ponude i stvaranje regiona atraktivnijim za domaće i strane turiste. Projekat takođe doprinosi poboljšanju ekonomske i socijalne situacije ciljnog regiona kroz realizaciju specijalizovanih edukacija, koje će uključiti nezaposlene osobe zainteresovane za angažovanje u vinskom sektoru.

Ekonomsko osnaživanje žena i mladih kao specifičnih ciljnih grupa takođe je važan aspekt projekta, koji će se postići kroz kriterijume za odabir učesnika planiranih kurseva na temu vinogradarstva i proizvodnje vina. Takođe, podrška mladima će se pružiti kroz pilot projekat za mladog preduzetnika, člana Udruženja vinara Šumadije.

Rezultati projekta su:
- Poboljšana tehnologija proizvodnje vina
- Razvijeni kapaciteti proizvođača grožđa i vina iz šumadijskog vinskog rejona
- Razvijeni zajednički resursi u sektoru vinogradarstva i vinarstva
- Poboljšana prepoznatljivost tržišta proizvođača vina iz šumadijskog vinskog rejona
- Povećanje nivoa vinske kulture u regionu
- Uspostavljen sistem za praćenje razvoja sektora vinogradarstva i vinarstva