JAVNE NABAVKE


Javna nabavka broj: 02-03/18

Realizacija obuka u lancu vrednosti proizvođača vinove loze i vina  za potrebe Udruženja vinara Šumadije u okviru implementacije projekta "Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije / Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine"

26. 03. 2018. ·   0 comments
Continue Reading

Javna nabavka broj: 01-03/18

Organizacija događaja za potrebe promocije Udruženja vinara Šumadije u okviru implementacije projekta "Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije / Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine"

07. 03. 2018. ·   0 comments
Continue Reading

Javna nabavka broj: 02-02/18

Medijska kampanja u medijima sa nacionalnom frekvencijom i u online medijima u skladu sa Promotivnom strategijom za 2018  za potrebe promocije Udruženja vinara Šumadije u okviru implementacije projekta "Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije / Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine"

27. 02. 2018. ·   0 comments
Continue Reading

Javna nabavka broj: 01-02/18


  • Produkcija promotivnih materijala za potrebe promocije Udruženja vinara Šumadije u skladu sa Promotivnom strategijom za 2018. u okviru implementacije projekta „Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije/ Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine

13. 02. 2018. ·   0 comments
Continue Reading

Javna nabavka broj: 02-01/18

Studija sa planom razvoja zajedničkog turističkog proizvoda u regionu ,,Vinska tura Šumadija” u okviru implementacije projekta "Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije / Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine" 

30. 01. 2018. ·   0 comments
Continue Reading

Javna nabavka broj: 01-01/18

Program promovisanja i pozicioniranja Udruženja vinara Šumadije u ugostiteljskim objektima u Srbiji u okviru implementacije projekta „Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije/ Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine”

23. 01. 2018. ·   0 comments
Continue Reading