Benefiti za članove

Program  afirmativnih povoljnosti koje se ostvaruju članstvom u udruženju „Centar vinske kulture“

Program ima za cilj jasno predstavljanje koristi koje se ostvaruju aktivnim članstvom u Udruženju. Programom su obuhvaćene sve delatnosti Udruženja, a programom predviđene pogodnosti su podjednako dostupne svim članovima koji su uplatili članarinu, kao i počasnim članovima i to bez obzira na status u radnim telima ili organima upravljanja.

Komercijalne povoljnosti:

popusti prilikom kupovina roba (vino i drugi prodajni asortimanč čaše, dekanteri, vinski asesoar) i usluga

mogućnost kupovine etiketa vina kojih nema na domaćem tržištu preko ino-dobavljača, a po specijalnim uslovima

popusti za ugostiteljske usluge određenim restoranima i vinotekama

popusti na usluge edukacija i obuke koje pruža vinska akademija „Winexpert Serbia“

popusti na kupovinu i distribucija knjiga, časopisa i stručne literature

mogućnost ekskluzivnog statusa po specijalnim uslovima prilikom putovanja na organizovane vinske turističke ture u Srbiji i inostranstvu

Razvoj vinske kulture i unapređenje društvenog života:

Ekskluzivna mogućnost za članove Udruženja da prisustvuju  vinskim tematskim  večerima uz sadržajan vinski, kulturni i zabavni program.  Učešće članova je besplatno.

Ekskluzivna mogućnost da članovi Udruženja pozivaju svoje goste i budu im domaćini na vinskim tematskim  večerima uz sadržajan vinski, kulturni i zabavni program.  Učešće članova i njihovih gostiju je besplatno.

Pravo na besplatan primerak časopisa WINE FINE

Udruženje organizuje  promotivne vinske večeri komercijalnog tipa,  gde se uz participaciju u visini direktnih troškova omogućava učešće članovima Udruženja.

Udruženje organizuje lokalne, regionalne i međunarodne stručne skupove i savetovanja, na kojima članovi Udruženja imaju ekskluzivno pravo učešća uz participaciju direktnih troškova.   

Članovi Udruženja se putem newsletter-a koji se dostavlja elektronskom poštom informišu o događajima u vinskom svetu i  aktivnostima koje Udruženje sprovodi.